Майбутнє вживаної деревини в Україні

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «УТИЛИЗАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

С.В. Гайда, к.т.н, доцент, Национальный лесотехнический университет Украины, г. Львов

Розглянуто основи класифікації, потенціал, поводження та методи перероблення вживаної деревини (ВЖД). Запропоновано переробляти вживану деревину на плитну продукцію. Проведено порівняльний аналіз фізико-механічних параметрів традиційної столярної плити та плит із вживаної деревини різних конструкцій. Проаналізовано економічну та еколого-економічну вигоду від використання ВЖД та шляхи утилізації даного виду відходів.

СТАН ПИТАННЯ

Труднощі, пов’язані з пошуком деревної сировини, а також можливість настання її дефіциту змушують підприємства деревообробної промисловості ощадливіше і раціональніше її використовувати. У такій ситуації необхідним є пошук і застосування інших джерел сировини, які б надали змогу покрити потреби в ній. З іншого боку, утворення значних обсягів різнотипних відходів, які особливо гостро постали перед усіма сферами світової економічної системи, зумовлюють необхідність їх обліку та безпечного зберігання, зменшення та повторного використання, перероблення та утилізації.

Розширення міжнародного економічного співробітництва України потребує проведення лісогосподарської, деревообробної та енергетичної політики, яка була б когерентною політиці провідних держав світу, насамперед Європейського співтовариства. На період до 2015 р. країни ЄС мають плани щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії від рівня 8,8 % у 2005-му до 14,6 % у 2020 р. від загального споживання первинних енергоресурсів.

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.