Низькотемпературна технологія виготовлення абразивних композитів з НТМ на керамічних зв’язках

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

Пащенко Є.О., Бичіхін В.М., Черненко А.М.,
Савченко Д.О., Лажевська О.В.,
Інститут надтвердих матеріалів
ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ

Особливе місце серед шліфувальних інструментів з алмазів та КНБ займають шліфувальні круги різноманітних форм і розмірів на керамічних зв’язках. Ефективність цього класу абразивних композитів зумовлена можливістю поєднання високої продуктивності видалення припуску при шліфуванні найбільш високо оброблюваних сплавів з досягненням заданих високих показників якості оброблених поверхонь. Важливою особливістю шліфувальних інструментів на керамічних зв’язках є можливість їх ефективної правки як у періодичному, так і в безперервному режимах, з використанням однокристальних та багатокристальних алмазних правлячих інструментів

Основними матеріалами машинобудування є і ще довго будуть залишатися різноманітні сталі, у тому числі жароміцні, а також сплави титану. Усі згадані матеріали, які використовуються для виготовлення відповідальних деталей (лопатки турбін, підшипники, зубчасті передачі, вали, елементи пар тертя та інші), піддаються загартуванню та різним видам хіміко-термічної обробки. Складна будова, високий вміст легуючих елементів, схильність до хімічної взаємодії з інструментальними матеріалами в контактній зоні у сполученні з високою твердістю, в’язкістю та чутливістю структури до високих температур у зоні різання значно ускладнюють процеси їх обробки. Особливо це відчувається в умовах сучасних виробництв, коли потреби у високій продуктивності сполучаються з жорсткими вимогами до макро- та мікрогеометрії виробів та їх поверхні. При цьому мова йде не тільки про досягнення заданої шорсткості, а про цілий комплекс показників, таких як величина опорної поверхні, контактна жорсткість, контактна витривалість, параметри втомленевої міцності, корозійна стійкість, збереження твердості та певного фазового складу.

Серед підприємств України, для яких шліфувальні круги на керамічних зв’язках є критично важливим видом інструменту, незамінним в основних технологічних операціях, такі заводи, як Прогрес та МоторСіч (Запоріжжя), ФЕД та Турбоатом (Харків), Зоря-Машпроект (Миколаїв), авіаційні заводи Києва та Харкова та багато інших. При цьому власне виробництво шліфувальних кругів з надтвердих матеріалів на керамічних зв’язках у даний час в Україні відсутнє. Усі 100% потреб вітчизняних машинобудівних підприємств задовольняються шляхом імпорту з Російської Федерації. Слід зазначити, що рівень цін на такі інструменти є досить високим, що визначається як підвищеною складністю та ресурсомісткістю їх виробництва за традиційною технологією, так і монопольною позицією постачальника.

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.