Навчання комп'ютерним технологіям для лісопиляння

У Державному біотехнологічному університеті (м. Харків) тривають заняття студентів спеціальностей 187 Деревообробні та меблеві технології та 205 Лісове господарство з вивчення функціональних можливостей та прийомів використання програми CutLog 7.0 розробки Tekl STUDIO s.r.o. (Словацька Республіка).

Ця програма, за участі кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу, додатково отримала й україномовний інтерфейс, що спрощу її використання, зокрема, в закладах освіти. CutLog 7.0 дає змогу автоматизовано розробляти схеми розпилювання колод (постави), надаючи користувачу різноманітні інструменти для їх оптимізації. Особливий інтерес у студентів викликали такі можливості програми, як пакетні обчислення розпилювання колод у певному діапазоні товщин з наступною візуалізацією відповідних техніко-економічних показників (що суттєво спрощує прийняття рішень щодо використовуваної сировини), та планування виконання замовлень за результатами таких обчислень.

На початку співробітництва університету з Tekl STUDIO s.r.o. передбачалось, що цю програму вивчатимуть студенти  спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології, для яких дисципліна «Технологія лісопильно-деревообробних виробництв» є обов'язковою відповідно до освітньо-професійної програми. Однак життя внесло певні коригування, й вивчати цю програму першими розпочали студенти спеціальності  205 Лісове господарство. Відбулось це завдяки впровадженню в університеті оновленої системи визначення студентами дисциплін вибіркової складової освітньої програми, на вивчення яких відводиться не менше 25% часу від загального навчального навантаження.

Формування вибіркової складової розпочинається з розробки факультетами анотацій таких дисциплін для включення в загальноуніверситетський каталог. Далі відбуваються два тури студентського голосування, у результаті яких і здійснюється остаточне формування вибіркової складової на черговий навчальний рік. Отже, у зв'язку з перспективністю  переробки круглих лісоматеріалів безпосередньо в лісових господарствах зростає й зацікавленість студентів в набутті відповідних компетенцій.

Дякуємо Tekl STUDIO s.r.o. за допомогу в навчанні студентів!

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.