К 90-ЛЕТИЮ ХАИ. Видатні викладачі та науковці ХАI. Геннадій Ігорович Костюк

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «СОБЫТИЯ»

С. А. Клименко,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

Л. Г. Полонський,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій Державного університету «Житомирська політехніка»

2020 р. — рік 90‑річчя Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» («ХАІ»). Вся історія університету пов’язана зі становленням і розвитком вітчизняної авіації, авіаційної промисловості та науки. Протягом свого існування він підготував десятки тисяч фахівців практично для всіх провідних підприємств різних галузей промисловості країни. Багато випускників «ХАІ» стали керівниками підприємств, конструкторських бюро, наукових установ, кандидатами та докторами наук, членами-кореспондентами й академіками Національної академії наук України, були удостоєні державних нагород різного рівня.

«ХАІ» — заклад вищої освіти високого рейтингу як в України, так і у світі. Насамперед, це обумовлено наявністю в ньому викладачів і науковців, які є професіоналами найвищого рівня. Серед них і Геннадій Ігорович Костюк, випускник «ХАІ» — інженер-механік по ракетних двигунах і ядерних енергетичних установках, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії інженерних наук України, Академії наук технологічної кібернетики та Міжнародної академії наук та інноваційних технологій, почесний професор Уханьського політехнічного університету (КНР).

Усе життя Геннадія Ігоровича пов’язане з «ХАІ» — студент, інженер, аспірант, старший викладач, докторант, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри, знову професор. Кожен крок його зростання як викладача та науковця — це свідчення професіоналізму та вірності обраній справі: однорічна аспірантура, завідувач кафедри робототехніки протягом 25 років.

Багато років тому професор Г. І. Костюк створив у «ХАІ» науковий напрямок «Розробка фізико-технічних основ комбінованих плазмово‑іонних нанотехнологій і обладнання для їх реалізації» та до теперішнього часу керує ним. Науковий здобуток Геннадія Ігоровича за цим напрямком заслужено ставить його в ряд найбільш авторитетних і успішних вітчизняних учених з інженерії поверхні. Він автор понад тисячі наукових публікацій (1150). З них 35 опубліковано у видавництвах Scopus, 12 монографій та 33 підручника та навчальних посібників. Під його керівництвом захищено 4 докторських і 27 кандидатських дисертацій. Оригінальне глибинне уявлення щодо процесів у зоні обробки, колосальний обсяг отриманих теоретичних і експериментальних результатів досліджень знайшли відображення у книгах Геннадія Ігоровича — «Эффективный режущий инструмент с нанопокрытиями и наноструктурными модифицированными слоями», «Нанотехнологии: выбор технологических параметров и установок, производительность обработки, физико-механические характеристики наноструктур», «Эффективные покрытия и модифицированные упрочнённые слои на режущих инструментах», «Physic-technical principles of coating deposition, ion implantation, ion alloying, laser treatment, laser hardening and combined technologies», «Nanotechnology in aviation and general machine building industry» та багатьох інших, які дійсно є настільними для широкого кола науковців і фахівців промислових підприємств.

 

Установка комбінованого зміцнення деталей та різального інструменту на базі плазмово- іонної, іонно-променової та лазерної обробки

 

Професор Костюк Г. І. зі своїм докторантом Левченком І. Г. на конференції в Бельгії

 

Костюк Г. І. та керівник відділення академії наук КНР з м. Ухань

 

Голова ради Уханського політехнічного університету вручає професору Костюку Г. І. диплом почесного професора університету

 

Професор Костюк Г. І. в колі своїх аспірантів та докторантів

 

Установка для лазерного прошивання отворів (140 отворів діаметром 0,3 мм за 6 хвилин)

 

Студенти проводять дослідження процесу нанесення плазмово-іонних покриттів

Наукові інтереси професора Г. І. Костюка охоплюють різні напрямки діяльності — від процесів обробки різанням до розробки космічного обладнання. Свого часу Геннадій Ігорович брав участь у проекті «Євромарсохід» і зараз продовжує плідно працювати за своєю «хаішною» спеціальністю — створює механізми для роботи у відкритому космосі, високоресурсні електрореактивні двигуни, залишаючись на всіх етапах своєї діяльності дійсно професіоналом, знавцем виконуваної ним справи.

Унікальний досвід Геннадія Ігоровича і в популяризації наукових досягнень — цього року він уже 30‑й раз як Голова програмного комітету буде відкривати та проводити Міжнародну науково‑технічну конференцію «Нові технології в машинобудуванні». І важко собі уявити, що має трапитися, щоб вона не почалася того самого дня, що і завжди — 3 вересня. Це пізнавальна, надзвичайно цікава конференція, приклад чудової наукової традиції, що багато говорить про її фундатора.

Сьогодні професор Г. І. Костюк залишається активним вихователем студентської молоді, аспірантів, докторантів, молодих і зрілих науковців, які отримують від нього не тільки сучасні знання з робототехніки, нанотехнологій та інженерії поверхні, але й бачать у ньому приклад вірності своєму університету, професії, науці та доброзичливого ставлення до людей.

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.