ПрAТ «Гідросилa ГРУП» та ЕТІ — ВЗАЄМОВИГІДНА СПІВПРАЦЯ

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

Якщо машинобудування починається з науки та освіти, то й наука і освіта без конкретної реалізації у виробничому середовищі не мають сенсу.

За останнє десятиліття бізнес-середовище швидко змінювалося. Як наслідок, змінилися вимоги до вмінь і навичок працівників, їхньої освіти та професіонального досвіду.

Стан українського ринку праці підтверджує невтішний факт: кваліфікація випускників, кількість новоявлених фахівців у певних галузях, якість отриманих ними знань і навичок не задовольняють потреб роботодавців. За словами Павла Штутмана, голови наглядових рaд ПрAТ «Гідросилa ГРУП» і ПрAТ «Ельворті ГРУП» та голови правління Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців: «Ринок праці області не поповнюється конкурентоспроможними фахівцями. Від цього страждають підприємства, які вдень зі свічкою шукають кваліфікованих працівників. Причина — відсутність налагодженої схеми партнерських зв’язків між бізнесом і закладами вищої освіти. Абітурієнти обирають освітні програми за параметрами, що не мають нічого спільного з майбутньою професією та її запитуваністю національною економікою: за престижністю, рівнем складності навчання, наявністю бюджетних місць. У результаті маємо ринок праці, що характеризується професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту та пропозиції робочої сили».

Один із варіантів виходу із кризової ситуації в освіті — це практико-орієнтована освіта, яка дає змогу студенту з першого дня навчання отримувати знання від практиків, бачити реальне підприємство, а інститут націлений на тісний контакт з роботодавцем. У тісному тандемі вони вдосконалюють освітні програми та ведуть постійний діалог.

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті (ЕТІ) є активним учасником процесу працевлаштування студентів. Інститут тісно співпрацює з провідними машинобудівними підприємствами регіону. Одним із ключових партнерів та базою для працевлаштування випускників ЕТІ є ПрAТ «Гідросилa ГРУП» — найбільший виробник гідравлічних силових машин і компонентів гідросистем світового рівня.

 

У межах Всеукраїнського проєкту співпраці із навчальними закладами ПрАТ «Гідросила Груп» підписала договір про співробітництво та партнерство з Економіко-технологічним інститутом імені Роберта Ельворті. Договір передбачає: співробітництво у сфері підготовки фахівців; організацію практики для студентів ЕТІ; стажування науково-педагогічних працівників та виконання спільних проєктів і досліджень; організацію практичних семінарів, бізнес-форумів тощо. Ще одним напрямком співпраці є координація єдиної діяльності щодо багатоступеневої підготовки спеціалістів за профілем діяльності підприємства та їх подальшого працевлаштування.

Ректор ЕТІ Сергій Дубровський відзначив, що подібне партнерство є чудовим прикладом поєднання зусиль двох сторін: науково‑освітянської та виробничої. Це необхіднодля вирішення спільних завдань, які стоять перед партнерами, а також для подальшого спільного розвитку. «Багато наших студентів проходять практику на підприємствах компанії, а потім залишаються там працювати. Враховуючи позитивний досвід багаторічної співпраці з провідними машинобудівними підприємствами регіону, оновлення договору про співпрацю продовжує розпочаті проєкти та розширює можливості для підготовки висококваліфікованих фахівців економічного та технічного спрямування, вміння і знання яких відповідають сучасним потребам ринку», — запевняє він.

Завдяки інвестиціям ПрAТ «Гідросилa ГРУП» модернізовано навчальну базу кафедри прикладної механіки та інформаційних технологій ЕТІ:

  • інституту передано токарний металорізальний верстат з числовим програмним керуванням «Goodway» з повним комплектом виробничого інструменту та оснащення;
  • лабораторії ЕТІ поповнено сучасними зразками гідравлічних машин виробництва ТМ «Гідросила»;
  • придбано навчальні комплекси фірми FANUC, віртуальні лабораторні комплекси з гідравліки та опору матеріалів тощо.

Як зазначив генеральний директор ПрAТ «Гідросилa ГРУП» Юрій Тітов, завдяки наданому обладнанню студенти Економіко-технологічного інституту зможуть отримати не лише якісні знання, а й реальні практичні навички, проєктуючи та виготовляючи деталі на сучасному обладнанні, і таким чином отримувати необхідні компетенції, які наразі застосовуються в сучасному виробництві, що є необхідною умовою для здобуття якісної технічної освіти.

Завдяки підтримці підприємств ПрAТ «Гідросилa ГРУП» студенти ЕТІ мають змогу знайомитися з найсучаснішими бізнес-процесами та технологіями в машинобудуванні, проводити лабораторні заняття та проходити практику на сучасному виробництві. «Якщо студент безпосередньо виконує виробничі завдання на робочому місці, ті теоретичні знання, які він здобуває в інституті, краще закріплюються, швидше і точніше трансформуються в необхідні компетентності», — упевнений Павло Штутман.

В Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті функціонує бізнес-клуб, створений за ініціативою викладачів вишу. Це так званий майданчик для тих, кому важливий розвиток у сфері бізнесу, де можна отримати нові знання, обмінятися досвідом і налагодити нові контакти. Так, для діючих менеджерів середньої та вищої управлінських ланок було відкрито школу МВА (Магістрів бізнес-адміністрування). До викладацького складу залучили провідних науковців і практиків, які мають досвід управлінської роботи у вітчизняних і міжнародних компаніях. Топ-менеджери ПрАТ «Гідросила Груп» також є студентами МВА ЕТІ та мають можливість перевірити ефективність отриманих знань, одразу застосовуючи їх на практиці.

Окреме місце в ЕТІ займає дуальна форма освіти для спеціальностей «Прикладна механіка» та «Комп’ютерні науки», завдяки якій студентам надається можливість поєднувати теоретичне навчання в інституті з практичним навчанням на робочих місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації. Так, студенти можуть відразу закріплювати теоретичні знання на практиці, опановувати особливості професії на реальних технологічних процесах, адаптуватися до вимог виробництва та отримати виробничий стаж до випуску. Така практика взаємодії бізнесу та вищої освіти налагоджена в багатьох країнах ЄС. Так, наприклад, для вищої освіти Данії характерна чітка підготовка фахівців, коли зв’язок з бізнесом в освітньому процесі починається вже з третього курсу навчання студентів. Вони вивчають лише ті дисципліни, які спрямовані на підвищення їх професійних компетенцій, усі інші непрофільні дисципліни, не входять до обов’язкової програми. У Нідерландах організована Національна Рада за професійними профілями. Її основною роллю є посилення ступеня відповідності вимог роботодавців до якості професійної освіти, а це, своєю чергою, стимулює вищу освіту будувати з бізнесом партнерські взаємини.

Завдяки ефективній співпраці між ЕТІ та підприємствами ПрAТ «Гідросилa ГРУП» для робітників підприємств‑партнерів організовано курси підвищення кваліфікації інженерів‑технологів, інженерів‑конструкторів і майстрів виробничих дільниць. Постійно проводиться навчання кваліфікованих робітників. Також на базі інституту проводяться різноманітні тренінги та науково‑практичні конференції за участю відомих компаній у галузі машинобудування. Під час навчання учасники тренінгу отримують не лише теоретичні знання, а і практичний досвід за допомогою програмного симулятора Fluid Simі навчального стенда з гідравліки виробництва німецької фірми FESTO.

«Наша компанія підтримує тісну співпрацю з Економіко-технологічним інститутом імені Роберта Ельворті: ми спонсоруємо проведення різноманітних заходів (конференцій, олімпіад, майстер-класів), допомагаємо в розвитку технічних спеціальностей, проходженні практики, дипломуванні та працевлаштуванні випускників цього вишу, — говорить голова правління, Генеральний директор АТ «Гідросила» Євгеній Засінець. — Завдяки якісній базовій підготовці випускники Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті з легкістю освоюють сучасні технології у нас в компанії та стають успішними фахівцями. Крім стажувань i вакансій для молодих інженерів, ми відкрили навчальний центр при компанії, який доповнює програму інституту. У ньому новачки можуть на 100 % відчути себе в ролі справжніх «керманичів виробництва», отримати навички використання найбільш трендових технологій i спробувати свої сили в роботі над реальними проєктами».

Отже, зазначена вище модель взаємодії ЕТІ та ПрАТ «Гідросила ГРУП» є своєрідною платформою для запровадження інноваційних технологій і методів навчання, побудови конструктивного партнерського діалогу між бізнесом та інститутом на основі формування практико-орієнтованих освітніх програм з інноваційною складовою для підготовки конкурентоспроможних фахівців.

Колектив ЕТІ сподівається на плідну, взаємовигідну та довготривалу співпрацю!

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.