КПІ ім. Ігоря Сікорського — інтеграція освіти, науки та бізнесу

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «ПОДГОТОВКА КАДРОВ»

Реалізація Візії та Місії КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється через інтеграцію освітнього та науково‑технічного й інноваційного процесів.

КПІ ім. Ігоря Сікорського є одним із найбільших навчальних закладів Європи. У ньому навчається майже 25 тисяч студентів, аспірантів і докторантів, він входить до 4 % кращих університетів світу за версією міжнародних рейтингів QSі Webometrics.

Науково‑інноваційна діяльність здійснюється в рамках Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge КПІ ім. Ігоря Сікорського», структуру та взаємодію учасників якої наведено на схемі.

Школяри, студенти, молоді та досвідчені інженери та науковці можуть пройти навчання в стартап-школі та представити свої розробки на щорічному Міжнародному фестивалі інноваційних проєктів. Відібрані інвесторами та партнерами проєкти супроводжуються Інноваційним холдингом «Sikorsky Challenge» у виведенні стартап-компаній на ринки України та світу. Позитивні результати розвитку Sikorsky Challenge КПІ як стартапу надали імпульс до масштабування та розповсюдження цього досвіду по всій країні, університет став організатором мережі стартап-шкіл Sikorsky Challenge у ЗВО України, а починаючи з 2019 року — створення Інноваційних кластерів міст і регіонів. Тепер це Всеукраїнська інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge», що розвивається на трьох взаємопов’язаних рівнях:

  • університети із функціонуючими на їх базі стартап-школами «Sikorsky Challenge» (на сьогодні — 17 університетів в Україні та 1 університет в Азербайджані);
  • інноваційні кластери міст (на сьогодні — розпочато діяльність у 5 містах, іде підготовка в 3 містах);
  • інноваційні кластери регіонів (на сьогодні — розпочато діяльність у 3 регіонах).

Цьогоріч, з 12 по 14 серпня, відбудеться X конкурс стартапів Sikorsky Challenge в рамках Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ».


ВІЗІЯ КПІ

ім. Ігоря Сікорського

Допомагати створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня. Створювати всі умови для підготовки досконалих фахівців, здатних продукувати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України у світовому співтоваристві.

МІСІЯ КПІ

ім. Ігоря Сікорського

Робити вагомий внесок у сталий розвиток суспільства шляхом інтернаціоналізації й інтеграції освіти, новітніх наукових досліджень та інноваційних розробок. Створювати умови для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі.


Отримати детальну інформацію та зареєструвати свій проєкт можна за посиланням

Наукові дослідження в університеті, які далі знаходять своє місце у стартап-проєктах із можливим переходом до їх промислової реалізації, здійснюються за низкою комплексних програм КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сталий розвиток — аналіз процесів сталого розвитку як світу в цілому, так і окремо взятої країни або регіону в контексті якості та безпеки життя людей.

Космічна програма — в КПІ ім. Ігоря Сікорського вперше в Україні створено замкнений цикл проєктування, виготовлення, випробування та запуску супутників класу «нано» та «мікро».

Енергетика сталого розвитку — пошук, обґрунтування та впровадження методів і моделей забезпечення енергетичних потреб і підвищення рівня енергоефективності об’єктів споживання шляхом створення інтелектуальних енергетичних мереж на базі розосереджених енергостанцій з комплексним використанням традиційних і поновлюваних джерел енергії.

Чиста вода — розробка нових реагентів, устаткування, створення нових технологічних процесів для комплексних інноваційних проєктів у галузі інженерії водоочищення, що дає змогу вирішувати складні проблеми водозабезпечення населення та промислових об’єктів якісною водою в умовах дефіциту природної прісної води; захищати поверхневі водойми від забруднення органічними та мінеральними речовинами; забезпечувати раціональне водоспоживання та створення сталого водного менеджменту.

Розвиток інформаційного суспільства — розроблення та здійснення проєктів на загальнодержавному, галузевому та університетському рівнях для розв’язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації всіх сфер життя, формування державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства; розроблення нових технологій створення сучасного програмного забезпечення, вбудованих і розподілених систем, технологій інтерфейсів та ін.

Нові матеріали та технології — розроблення та створення нових речовин, матеріалів, приладів і систем нового покоління з характеристиками, які відповідають світовому рівню, новітніх технологій у різних галузях науки і техніки, а також модернізація промислових виробництв України для забезпечення сталого розвитку.

Системи спеціального та подвійного призначення — створення нових технологій і модернізація промислових виробництв України для забезпечення розробки та модернізації систем спеціального та подвійного призначення, впровадження технологій у виробництво, силові структури, органи державного управління.

Медико-інженерна складова здоров’я людини — підвищення рівня технічного та технологічного забезпечення охорони здоров’я через впровадження інженерних інновацій і досягнень точних наук, розроблення техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових, комп’ютерних і медичних технологій.

Управління результатами наукової діяльності та трансфер технологій в університеті реалізовується як двостороння взаємодія із зовнішніми партнерами: з одного боку — аудит розробок, створених в університеті, та, за можливості, виведення технології на ринок, з іншого боку — вивчення потреб ринку та доведення їх до наукових груп.

Для підвищення конкурентоздатності наукомісткої продукції в університеті розпочато створення ТехноХабу КПІ — комфортного середовища, оснащеного необхідним технологічним обладнанням, де креативна спільнота створюватиме інноваційні продукти світового рівня.

Даний проєкт розрахований на тісну взаємодію із ринком, одним із варіантів реалізації є створення R&D центрів за підтримки представників компаній, які зацікавлені в інноваційній продукції та фахових креативних співробітниках.

Підготовка конкурентоздатних інженерних фахівців можлива за умови участі бізнесу в її формуванні через співпрацю із закладом вищої освіти та реалізацію спільних проєктів. І ця взаємодія стане ефективною, якщо буде присутня підтримка в начальному процесі через дуальну освіту та в науково‑інноваційній роботі через створення спільних R&D центрів та інших проєктів, які передбачають участь студентів у виробничому процесі.

Ми раді, що у нас є багато партнерів, які з нами вже співпрацюють. Та разом із тим — запрошуємо до співпраці й нові компанії.


Департамент інновацій та трансферу технологій

КПІ ім. Ігоря Сікорського,

м. Київ, проспект Перемоги, 37,

корпус № 1, кімн. 130

(044) 204 81 18

ttransferkpi@gmail.com 

Зв’язок щодо можливої співпраці в напрямку створення нових розробок

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.