Перші результати транскордонного інфраструктурного проєкту в лісах Карпат

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «ЛЕС И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА»

 

Коржов В. Л., канд. техн. наук, ст. наук. співроб.,

член-кореспондент ЛАНУ,

перший заступник директора з наукової роботи,

УкрНДІгірліс,

Лойко Л.А., голова ГО «ФОРЗА»

Завданнями транскордонної співпраці є здійснення спільних дій у напрямку запровадження та поглиблення добросусідських економічних, соціальних, науково‑технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними общинами або органами влади, які здійснюють свої функції в межах місцевості або регіону. Така співпраця сприяє виконанню цілей євроінтеграційної стратегії України щодо ефективних взаємин із сусідніми державами — членами ЄС.

«Roads to healthy forests: resilient, adaptive, diverse and sustainable forests in the cross-border region of Ukraine and Slovakia» project (2019-2022) is the first large infrastructure project carried out in the forest sector of Ukraine. Recently, several cross-border events took place both in Ukraine and Slovakia. Along with other activities, they summed up the work performed and the results obtained so far. To date, more than 12 km of forest roads have been built and reconstructed, activities on forest protection carried out, and two publications on forest and climate topics issued.

Для гірських регіонів, зокрема Карпат, характерним є наявність проблем у забезпеченні економічного та соціального розвитку, які викликані складними для розвитку господарства та життєдіяльності населення рельєфно-кліматичними умовами, що вимагає особливої політики регіонального розвитку. Тому в Карпатському регіоні в рамках «Програми транскордонного співробітництва Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна» протягом більше двох десятиліть здійснюється виконання різноманітних проєктів, метою яких є розширення, поглиблення й інтенсифікація різних форм співробітництва між прикордонними регіонами вищезгаданих країн. Зазвичай такі проєкти спрямовані на вирішення конкретної проблеми транскордонного характеру або співпрацю в окремій галузі, де присутні спільні інтереси. Основний обсяг їх фінансування здійснюється за рахунок коштів ЄС, і тільки незначна частина (орієнтовно 10 %) покривається виконавцями проєкту.

У цьому виданні вже оприлюднювалася інформація про перший у лісовій галузі України великий інфраструктурний проєкт «Шляхи до здорових лісів: посилення стійкості, життєздатності й адаптаційної спроможності лісів у прикордонних регіонах України та Словаччини», який розпочався в кінці 2019 р. і має бути завершений у 2022 р. Загальною метою проєкту є посилення стійкості й адаптаційної спроможності Карпатських лісових екосистем з огляду на прояви впливів зміни клімату на особливо вразливі гірські екосистеми Українських Карпат і Високих Татрів. Його загальна вартість складає понад 3,5 млн євро, у тому числі для українських учасників — 2,1 млн євро. Кошти переважно передбачені на фінансування робіт з удосконалення об’єктів лісової інфраструктури. У виконанні цього проєкту задіяні шість організацій. Головним партнером виступає ДП «Ужгородське лісове господарство». Партнерами від Словаччини є Татранський національний парк, «Ліси міста Спішська Бєла» і «Ліси міста Кежмарок», а від України — ДП «Вигодське лісове господарство» Івано-Франківського ОУЛМГ і ГО «ФОРЗА» (Ужгород).

У рамках виконання завдань проєкту для словацьких партнерів передбачено проведення реконструкції лісових автодоріг, відновлення постраждалих від зміни клімату лісів і виконання заходів із захисту молодих насаджень від пошкоджень і хвороб. Українськими організаціями заплановані роботи, спрямовані на розвиток лісової інфраструктури, які включають: спорудження корпусу демонстраційно-інформаційного центру «Ліс і клімат», а також створення сучасного лісового розсадника з інноваційною теплицею для вирощування посадкового матеріалу основних лісових порід на Закарпатті; будівництво 11 км нових лісових автодоріг, у комплекс яких входять три залізобетонні мости, а також влаштування польдеру, берегоукріплюючої споруди, протипожежної водойми, річкових перепадів і рекультивацію невикористовуваних тракторних волоків на Прикарпатті. Крім вищенаведеного, передбачено проведення навчань для лісівників і зацікавлених сторін з питань впливів кліматичних змін на ліси, спільні українсько-словацькі польові заходи та навчальні поїздки з обміну досвідом для вивчення найкращих практик управління життєздатними та більш адаптованими до зміни клімату лісами, а також заходи з підвищення обізнаності громадськості щодо ролі лісів у боротьбі зі зміною клімату.

Нещодавно як в Україні, так і у Словаччині відбулися зустрічі, на яких поряд з іншими заходами були підбиті підсумки виконаних у рамках проєкту робіт і отриманих результатів. Так, на об’єктах ДП «Ужгородське лісове господарство» і ДП «Вигодське лісове господарство» відбувся спільний польовий захід, який включав обмін досвідом, практиками та методами адаптації лісів до зміни клімату між лісівниками обох країн. У рамках цього заходу в обох лісгоспах були представлені лісівничі напрацювання — як інструмент адаптації лісів до кліматичних змін. Вони стосувалися вирощування посадкового матеріалу та догляду за насадженнями, проведення рубок переформування лісів для подальшого запровадження принципів наближеного до природи лісівництва, роботи з громадськістю, лісової освіти для учнів тощо. Також відбулося відкрите засідання Наглядової ради проєкту, де були присутні відповідальні працівники всіх організацій — партнерів проєкту, керівники та головні спеціалісти Івано-Франківського ОУЛМГ та УкрНДІгірліс, керівники та відповідальні працівники органів місцевої влади, представники засобів масової інформації та громадських організацій (рис. 1).


Рис. 1. Робочий момент засідання Наглядової ради проєкту

Важливою подією стало офіційне відкриття новозбудованої лісової автодороги в урочищі Городище Людвиківського лісництва (рис. 2). Дорога прокладена залісненими гірськими схилами великої крутизни на висотах понад 800 м у місцях, до яких не було ніякого транспортного доступу (рис. 3). Траса цієї дороги намічена із застосуванням методів ландшафтного проєктування, а будівництво здійснювалося ефективним способом виконання дорожньо-будівельних робіт із використанням комплекту машин на базі сучасного екскаватора. Це дозволило забезпечити якість робіт і дотримання екологічних вимог при спорудженні дорожнього полотна.

Рис. 2. Офіційне відкриття лісової автодороги

 

Рис. 3. Загальний вигляд автодороги

Розташування траси дороги та її параметри забезпечують рівномірність руху транспортних засобів без надлишкових зупинок і сповільнень, що сприяє зменшенню викидів токсичних газів, шуму, вібрації та збереженню ландшафту місцевості. Технічні параметри дороги такі: довжина траси понад 3,9 км, розрахункова швидкість руху 20 км/год, ширина дорожнього полотна 4,5 м, максимальний поздовжній ухил 10 %, дорожній одяг перехідного типу (основа товщиною 26 см із ґрунтощебеню, покриття товщиною 14 см із щебеневої суміші), водопропускні споруди — круглі металеві труби. Зосереджені резерви для добування ґрунту не застосовувалися. Ґрунт для насипів отримано від розробки виїмок по трасі. У конструкції всіх елементів дороги застосовані місцеві природні та нетоксичні матеріали. Для запобігання розмиву укосів земляного полотна, вхідних і вихідних русел водопропускних труб зроблено укріплення із кам’яної накидки. Усі вищевказані заходи сприяють запобіганню ерозії ґрунтів і збереженню лісових насаджень.

З дороги відкриваються чудові краєвиди заліснених гірських хребтів, тому було прийняте рішення облаштування оглядового майданчика оригінальної конструкції, укомплектованого інформаційними матеріалами (рис. 4).

Рис. 4. Оглядовий майданчик

Цей елемент обстановки дороги, що викликав надзвичайну зацікавленість у присутніх, служитиме чудовою туристичною атракцією. У процесі огляду дорожніх елементів та ознайомлення із таксаційними характеристиками і станом лісових масивів, до яких відкрився доступ, відбулися жваві дискусії стосовно методів подальшої лісогосподарської діяльності в зоні дії новозбудованої дороги й обмін наявним досвідом. При цьому, основна увага приділялась екологічним аспектам лісокористування та забезпеченню стійкості лісових деревостанів з урахуванням наявних тенденцій кліматичних змін (рис. 5).

Рис. 5. Дискусії в лісі

Одним із символічних і значущих моментів польового семінару стало висаджування дерев на прилеглій до дороги ділянці. Цей захід стратегічно відповідає завданням цьогорічного указу Президента України «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», який направлений на сталий розвиток навколишнього середовища через використання одного з його важливих компонентів — лісу. Крім того, ця подія логічно вписалася в рамки Всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом». Висаджені на спеціально підготовленій і огородженій території саджанці лісових порід, які відповідають природнім умовам цьому регіону, довгі роки будуть служити підтвердженням співпраці лісівників Словаччини й України та виступатимуть прикладом одного зі шляхів європейської інтеграції нашої держави (рис. 6, рис.7).

Рис. 6. Учасники закладання лісової ділянки


Рис. 7. Голова ГО «ФОРЗА» Л. Лойко та менеджер проєкту від ДП «Вигодське лісове господарство» Є. Малета під час посадки насаджень

Не такою представницькою, але не менш важливою стала зустріч партнерів проєкту в Словаччині. На цій зустрічі обговорювалися питання виконання заходів проєкту та намічалися плани подальших дій. У лісових масивах відбулася демонстрація застосовуваних методів лісовідновлення в захисних лісах. Цьому питанню словацькі партнери приділяють надзвичайно важливе значення. Також відбулася презентація двох видань, підготовлених вченими із Національного лісового центру Словаччини в рамках виконання робіт за проєктом. Це «Путівник по демонстраційних об’єктах» (словацькою мовою), а також рекомендації «Перевірені способи догляду та захисту лісових насаджень, що постраждали від зміни клімату» (словацькою й українською мовами). Приємним здивуванням для українських учасників стало відвідування реконструйованих ділянок лісових автодоріг. Їх загальна довжина становить понад 8,3 км, на яких влаштовано якісне асфальтобетонне покриття (рис. 8).


Рис. 8. Реконструйована дорога в словацьких лісах

Це підкреслює той факт, що лісівники Словаччини, маючи розгалужену мережу лісових автодоріг, не переймаються будівництвом нових, а підвищують якість наявних.

Аналіз ходу виконання та досягнутих результатів великого транскордонного інвестиційного проєкту підкреслює його важливість і необхідність, а також наявний позитивний вплив на діяльність організацій партнерів. Цей проєкт служить хорошим прикладом і дороговказом для розширення участі українських лісівників у міжнародній співпраці. При цьому необхідно відмітити великі обсяги завдань для українських партнерів, які потрібно ще виконати в короткі терміни.

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.